Gamla protokoll

Nedan ser ni exempel av protokoll från styrelse, olika kommittér och utskott inom Göteborgs Fotbollförbunds verksamhet som överlämnats till Föreningsarkivet.

Göteborgs Fotbollförbunds Verkställandeutskottsprotokoll 1961-1962

Göteborgs Fotbollförbunds Årsmötesprotokoll 1963

Göteborgs Fotbollförbunds Årsmötesprotokoll 1964

Göteborgs Fotbollförbunds Styrelseprotokoll 1964

Göteborgs Fotbollförbunds Styrelseprotokoll samt Årsmötesprotokoll 1965

Göteborgs Fotbollförbunds Styrelseprotokoll 1966

Göteborgs Fotbollförbunds Styrelseprotokoll 1968

Göteborgs Fotbollförbunds Tävlingskommittéprotokoll 1988

Göteborgs Fotbollförbunds Utbildningskommittéprotokoll 1972-1977

Göteborgs Fotbollförbunds Domarkommittéprotokoll 1967-1972

Göteborgs Fotbollförbunds Damkommittéprotokoll 1990-1992

Göteborgs Fotbollförbunds Damkonferens 1976

Göteborgs Fotbollförbunds Förtjänstteckenkommittéprotokoll 1961

Göteborgs Fotbollförbunds Ungdoms- och utbildningskommittéprotokoll 1984-1985

Dokument som förvaras på Stadsarkivet i Göteborg