Hall of Fame

Följande personer har blivit invalda i Hall of Fame 2019 och uppmärksammades lördagen den 25 maj i Exercishuset.

Visa alla nyheter