#FramtidensFotboll

Konferens: Nya nationella spelformer för barn och ungdomar

24 - 25 februari 2018 i Prioritet Serneke Arena, Göteborg

Svenska Fotbollförbundets arbetsgrupp avseende nya nationella spelformer för barn- och ungdomar inbjuder till utbildning/konferens i Prioritet Serneke Arena i Göteborg. Då detta är en av Sverige mest moderna anläggningar och de nya nationella spelformerna utgår från de senaste forskningsrönen inom internationell spelarutbildning så har vi valt att kalla detta event för – #FramtidensFotboll.

Konferensen sträcker sig över två dagar, 24-25 februari. Dag 1 består av information och utbildning för konferensdeltagarna. Dag 2 byggs upp kring ett sammandrag med matchspel i spelformerna 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 samt 9 mot 9 kompletterat med information, seminarier och utbildning. Här får man chansen att studera de nya nationella spelformerna i praktiken.

Syftet är att sprida information och kunskap runt de nya nationella spelformerna samt lansera det nya utbildningsmaterial som tagits fram. Men också det praktiska runt planens beskaffenhet kommer att behandlas. Efter dessa två dagar är målsättningen att deltagarna skall veta vad de nya spelformerna innebär och hur man kan gå vidare med införandet på hemmaplan.

Vi har delat i eventet i fem spår med olika målgrupper för respektive spår:

Spår 1 – Spelformer för de yngsta:

Handledarutbildning för 3 mot 3 och 5 mot 5. Målgrupp är distriktspersonal från Spelarutbildning, Tränarutbildning och Tävling samt föreningsrepresentanter, alla med fokus på barn 6-9 år.

Spår 2 – Spelformer för de lite äldre:

Handledarutbildning för 7 mot 7 och 9 mot 9. Målgrupp är distriktspersonal från Spelarutbildning, Tränarutbildning och Tävling samt föreningsrepresentanter, alla med fokus på åldrarna 10-14 år.

Spår 3 – Futsal:

Utgår från Workshoparna "Futsal för barn" med spelformerna 3 mot 3 oh 4 mot 4 samt "Ungdomsfutsal" med spelformen 5 mot 5 med speciella ungdomsregler. Målgrupp är distriktspersonal från Spelarutbildning, Tränarutbildning och Tävling samt föreningsrepresentanter, alla med fokus på futsal 6-15 år.

Spår 4 – Domare:

Handledarutbildningar för domare. Målgrupp är distriktspersonal från domarsidan. Fokus ligger på de nya regelverket samt domarens roll och på en gemensam förenings- och distriktsdomarutbildning.

Spår 5 – Anläggning:

Målgrupp är distriktspersonal från anläggningssidan samt leverantörer, planägare och planskötare, inte minst våra kommuner och SKL. Leverantörer får chansen att visa upp sina lösningar på linjer, mål och sarger. Planägare och skötare blir informerade om de nya planernas beskaffenhet.

Nytt för i år är att flera av spåren också innehåller praktiska inslag!

Program:

Lördag 24/2
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Inledning. Gemensam information om de nya nationella spelformerna.
14:00-18:30 Uppdelning i grupparbete med fördjupning och utbildning (teori och praktik)
inom resp. område.
15:30-16:00 Fika
18:30-19:00 Gemensam avslutning av dagen
19:30 Middag
Söndag 25/2
07:00-09:00 Frukost
09:00-15:00 Fortsatt arbete inom resp. spår genom bl. a. iakttagelser av matchspel samt
seminarier och presentationer.
12:00-14:00 Lunch
15:00-16:00 Avslutning. Sammanfattning och avslutning av konferensen

Spelschema - hålltider söndag

09:00-18:00 3 mot 3, 5 mot 5, Futsal 3 mot 3, Futsal 4 mot 4 samt Ungdomsfutsal
09:00-12:00 Liten 7 mot 7
12:00-15:00 Stor 7 mot 7
15:00-18:00 Liten 9 mot 9

Priser och anmälan

Deltagare kan välja mellan följande alternativ:

 1. Deltagande inkl. måltider enligt ovan samt del i 4-bäddsrum – 2000 kr
 2. Deltagande inkl. måltider enligt ovan – 1200 kr
 3. Endast deltagande inkl lunch sön – 700 kr

Sista anmälningsdag är: 4 februari (i mån om plats).

Vid frågor eller ytterligare info vv kontakta patrik.gustafson@gbgfotboll.se, 031-761 07 10.

Inbjudan som PDF finns här. Kan med fördel skrivas ut som folder och distribueras.

Målgrupper – ytterligare info

 • Distriktspersonal: Konferensen ger er möjlighet att göra en plan på hur ni bör gå tillväga för att implementera de nya spelformerna på hemmaplan. Säkerställ att ni får med alla målgrupper från ert distrikt. Speciellt domare och anläggning är viktigt! Varför inte bjuda med en kommunrepresentant samt er SISU-konsulent?
 • Leverantörer: Detta är ett bra tillfälle att uppdatera sig om vad som kommer att efterfrågas i den framtida barn- och ungdomsfotbollen. Det finns möjlighet att ställa ut och visa upp relevant utrustning och lösningar. Det bästa är om utrustningen kan användas i det befintliga matchspelet. Speciellt är mål, linjer och sarger av intresse. Var vänlig meddela detta vid anmälan.
 • Föreningsrepresentanter: Det här är framtidens fotboll. Hur kan ni förhålla er till den?
 • Planägare och kommuner: Vilka krav ställs nationellt på era fotbollsplaner? Med nationella spelformer ser det likadant ut i hela landet. Hur har andra kommunerna löst det?
 • Föreningslivet intressenter: Vad innehåller de nya spelformerna m.a.p värdegrund? Kan spelformerna hjälpa oss till en mer inkluderande idrott? Varför inte låta kommunens politiker och tjänstemän deltaga och diskutera tillsammans?

Deltagarmaterial

 • Infopaket med bl.a.
  • Repskapets beslut
  • Nya regelhäftet
  • Spelformsfoldrar
  • Utbildningspaket
  • + mycket mycket mer

Anmäl dig till konferensen i formuläret:

Representerar: Obligatoriskt

Spår: Obligatoriskt

Paket Obligatoriskt

Vill du ha annat än 4-bäddsrum?
Vid frågor eller ytterligare info vv kontakta patrik.gustafson@gbgfotboll.se, 031-761 07 10