LSU (Ledar- och Spelarutbildning) 2021

Alla intresserade spelare (pojkar och flickor) i åldern 12–16 år (PF09-05) är välkomna att delta på våra LSU-aktiviteter, Ledar- och Spelarutbildningar.

Inriktningen på tillfällena är till största delen mot fortbildning för de ledare som anmäler sina spelare. Allt för att stärka föreningsmiljöerna där spelarna befinner sig större delen av sin spelarutbildning. Av naturliga skäl är det därmed en väldigt stark rekommendation att du som ledare följer med dina spelare på dessa aktiviteter.

Notera att vi genomför Ledarfortbildningen oavsett om spelaraktiviteten måste ställas in pga restriktioner. Vi går då över till ett digitalt upplägg för ledarna.

Åldersgrupperna som kan anmäla sig till LSU 1–2 samt LSU Futsal är: PF13-16 (FP08-05)

PF12 (FP09) kan bara anmäla sig till de två LSU-tillfällena som är specifikt avsedda för den åldersgruppen.

Deltagande är helt kostnadsfritt och alla spelare är välkomna, oberoende av hur långt man kommit i sin utveckling som fotbollsspelare. Enda kriteriet är att spelaren ska uppfylla Spelarlyftets definition av en talang:

"En intresserad ungdomsspelare som är träningsvillig!"

Det innebär att spelaren skall ha:

  • Genuin passion för fotboll
  • Hög ambition
  • Bra attityd
  • Motivation
  • Positiv karaktär
  • Egen vilja att delta på LSU-aktiviteten (spelaren skall tillfrågas om medverkan)

Det finns med andra ord ingen numerär begränsning gällande antal spelare/förening. Varje förening uppmuntras att anmäla minst en målvakt i varje åldersgrupp. Separat målvaktsträning med egen målvaktsinstruktör kommer till viss del att hållas.

LSU 1

2 maj INSTÄLLD

LSU 2

13 juni

LSU Futsal

14 november

LSU PF09 - 1

23 maj (OBS! Endast PF09) INSTÄLLD

LSU PF09 - 2

5 september (OBS! Endast PF09)

Anmälan öppnar ca 4 veckor innan varje tillfälle och är öppen t.o.m. 2 veckor innan aktuell träning. Exakt tid och plats för respektive grupp vet vi när organisationen är spikad, ca. 1 vecka innan träningen.

Observera att vi för närvarande tvingas arbeta med kortare ledtider än vanligt pga att Coronarestriktionerna ändras på relativt kort varsel. Vi ber om ursäkt för det eventuella merarbete detta skapar.

Preliminära anläggningar 2021 är:

LSU 1: Härlanda Park, Kviberg (behovet styr antalet platser) - INSTÄLLD
LSU 2: Kviberg

LSU Futsal: Lundbystrands Idrottshallar

LSU FP09 - 1: Härlanda Park, Kviberg, Åbyvallen (behovet styr antalet platser) - INSTÄLLD
LSU FP09 - 2: Kviberg

Vill du justera en tidigare anmälan så gör helt enkelt en ny med uppdaterat antal spelare och skriv en tydlig notering under "Övrigt" om att den ersätter tidigare anmälan.

Är du osäker på vilken Zon din förening tillhör så gå in under Spelarlyftets Zoner.

Frågor angående anmälan till LSU-aktivitet ställs till:

Eva Qvistgaard, eva.qvistgaard@gbgfotboll.se, 031-761 07 19.

Träningarna följer vår utbildningsplan och kommer ledas av centrala instruktörer. Träningsprogram läggs ut i god tid så att både ledare och spelare har möjlighet att läsa in sig. Gå in på www.s2s.net och logga in med:

Användarnamn: GFF_Spelare
Lösenord: Spelarlyftet

Anmälan LSU