Avsiktsförklaring och Övergångspolicy

Hösten 2017 träffades en gemensam Avsiktsförklaring mellan Elitföreningarna och GFF i avsikt att öka samarbetet och skapa fler bra miljöer i Göteborgsfotbollen. Nu (Feb 2019) har Avsiktsförklaringen uppdaterats enligt följande:

Visa alla nyheter