Utbildningsdagar

Ur gruppen FP-06 i föreningen anmäler man ett antal spelare till våra Utbildningsdagar för 15-åringar. Här har vi tyvärr inte samma möjlighet, som till LSU, att ta emot alla. Den numerära begränsningen är 5 spelare/förening. Dispens kan maximalt ges för att anmäla upp till 10 spelare/förening. Det är dock föremål för samtal och motivering. Varje förening eller ledare anmäler varje spelare separat.

Utbildningsdagar för 15-åringar medför en viss kostnad och är två heldagar med ett förmiddagspass, teori och ett eftermiddagspass. Detta blir då lite mer krävande och ställer krav på ork vad gäller fysik och mentalitet. Utbildningsdagarna för 15-åringar, som hålls i mars, fungerar som utgångspunkt inför Regionalt Utvecklingsläger i maj samt Utbildningslägret i augusti.

Anmälan öppnar ca. 4 veckor innan och mer info publiceras i samband med det. Anmälan stänger 15 mars, knappt 2 veckor innan Utbildningsdagarna.

Utbildningsdagar 2021 för PF06: 27 + 28 mars