Göteborgs Fotbollförbunds tränarutbildning

Göteborgs Fotbollförbund (GFF) har uppgiften från Svenska Fotbollförbundet (SvFF) att genomföra Tränarutbildningarna C, B Ungdom, A Ungdom, UEFA B, Futsal, Målvakt C och Målvakt B. Utöver dessa tränarutbildningar så arrangerar GFF även s.k. Workshops.

Utbildningarna arrangeras såväl centralt (där GFF står som arrangör) som i förening. I båda fallen genomförs kurserna, av GFF godkända utbildare. Mer information om godkända utbildare hittar du här och information om föreningsarrangerade kurser hittar du här.

Information om kursdatum och anmälan hittar du på hemsidan under Aktuella utbildningar.

För att få Godkänt måste man delta på och genomföra kursens samtliga moment. Vet man redan innan att man inte kan det skall man helt enkelt inte anmäla sig utan leta efter ett annat tillfälle. Vid sjukdom eller annan oplanerad frånvaro så skall det missat tillfället kompletteras med ett från en senare kurs. Kursmomenten skall genomgås i ordning.

Pedagogiken i tränarutbildningarna bygger på "vuxet lärande" som bland annat innebär att utbildningens mål är att det är tillämpningen i din ordinarie hemmamiljö som är i fokus. Därför finns s.k. hemuppgifter som genomförs mellan de fysiska träffarna. Kurserna pågår under ett antal veckor och månader och det är alltså en blandning av instruktörsledd undervisning och egna erfarenheter och tillämningar som ger dig ökade kunskaper.

Tränarutbildning C
Den första tränarkursen heter Tränarutbildning C. Den är på två dagar och en kväll. Kvällen är avsatt målvaktsträning och Mv kort-kursen vilken ger Mv C behörighet. Göteborgs Fotbollförbund arrangerar fyra st centrala kurser under året. Två på våren och två på hösten. Tränarutbildning C är startutbildningen för alla oavsett inriktning och är grundläggande i sin karaktär. Kursen kan även genomföras internt i föreningen om man har en behörig föreningsutbildare.

Efter TU C väljer man om man vill gå den ungdomsinriktade B Ungdom, seniorutbildningen UEFA B, futsalutbildningen Futsal eller målvaktsspåret med Mv C. Är du ungdomstränare rekommenderar vi starkt att du fortsätter med TU B Ungdom och så småningom TU A Ungdom.

Tränarutbildning B Ungdom
Kursen är på 4 dagar med hemuppgifter mellan. För att gå den är behörighetskravet Godkänd TU C. Vi erbjuder kursen centralt två gånger/år. En gång på våren och en gång på hösten. Kursen är en fortsättning till TU C men bygger mer på förståelse. Den riktar sig till ungdomstränare med erfarenhet. Kursen kan även genomföras internt i föreningen om man har en behörig föreningsutbildare.

Tränarutbildning A Ungdom

Kursen är på 4 dagar med hemuppgifter mellan. För att gå den är behörighetskravet Godkänd TU B Ungdom eller TU UEFA B. Vi erbjuder kursen centralt en gång/år under våren. A Ungdom är en fördjupningskurs till B Ungdom med mycket självreflektion och eget arbete. Den riktar sig till tränare för spelare i åldern 14 – 19 år.

UEFA B
Kursen är på totalt tolv dagar med hemuppgifter mellan. Kursen pågår under ett helt kalenderår och är inriktad mot seniortränare. För att gå den är behörighetskravet Godkänd TU C. Kursen erbjuds centralt en gång/år med start månadsskiftet januari-februari.

Tränarutbildning Futsal

Sedan 2019 har Futsalen en egen utbildning. Målgruppen är tränare i Futsal för 13 år och uppåt. För att gå den är behörighetskravet Godkänd TU C. Kursen arrangeras en gång per år under hösten.

Målvaktstränarutbildning C och B
Vi arrangerar också målvaktstränarutbildning. Mv kort ligger som en kväll på tränarutbildning C. Vi erbjuder även Mv C kort som en separat kurs för föreningar som inte genomför den i sin ordinarie tränarutbildning C. Förkunskapskraven för Mv C kort är TU C. Efter genomförd Mv C-kort och TU C är Mv B nästa steg i Målvaktstränarutbildningen. Mv B är på två dagar. Vi kör som regel en Mv C kort två gånger på våren och två på hösten (utöver de som ingår i vår ordinarie TUC) och Mv B är en gång på hösten.

Högre tränarutbildning
Högre tränarutbildning arrangeras av SvFF. Läs mer om det här!

Övrig tränarutbildning
Utöver den ordinarie tränarutbildningen så arrangerar Göteborgs Fotbollförbund även s.k. workshops som riktar in sig på i vilken spelform laget man tränar befinner sig på. Dessa utbildningar genomförs som regel under våren och är på en dag och kostnadsfria. Workshop 3 mot 3 och 5 mot 5 är obligatoriska så till vida att för att få delta i GFFs tävlingar måste minst en ledare per träningsgrupp ha genomför dessa Workshops.

Workshop finns även för Futsalens spelformer, Fotbollsfys samt en inriktad mot Spelarutbildningsmatrisen och S2S.

Workshopen är snarlika SvFFs spelformsutbildningar men utgäur från de lokala förutsättningarna. Vi rekommenderar dig att gå dessa utbildningar som ger dig kunskapen som är aktuell här och nu och utgör ett bra komplement till SvFFs utbildningar.

Vi rekommenderar dig också att gå utbildningar som vi arrangerar i anslutning till våra sammandrag och vid vår centrala ledar- och spelarutbildning (LSU). Även dessa är kostnadsfria.

Välkommen till vår tränarutbildning!

Göteborgs Fotbollförbund